Nieuws

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten over het ontwerp

Auteur: 
ModeratorRVG
Van 1 september tot en met 29 november 2017 loopt het openbaar onderzoek over de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. In september en oktober vinden er infomomenten plaats. Lees het ontwerp onderaan deze pagina.

De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe structuurvisie voor de stad in een nieuwe fase.  Nu volgt een openbaar onderzoek, met infomomenten voor alle geïnteresseerden. Als alles volgens planning verloopt, zal de structuurvisie klaar zijn tegen de zomer van 2018.

Oude gebouwen herbestemmen in plaats van nieuwbouw, werken aan duurzame mobiliteit met bijvoorbeeld een fijnmazig netwerk van fietspaden (‘bicycle urbanism’), een transportnetwerk via het water uitbouwen, ontmoetingsplekken creëren rond knooppunten van wonen, werken, winkels en vervoer, de afstand om je te verplaatsen verkleinen door functies te verweven in de stad: de nieuwe Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent biedt een vernieuwende ruimtelijke visie op de toekomst van Gent.

Waarom een nieuwe structuurvisie?

Een structuurvisie is ‘een wenselijkheid, een visie voor hoe de stad zichzelf graag zou zien ontwikkelen in de toekomst. Een streefdoel waar de werkelijkheid van zowel bewoners als privaatontwikkelaars aan afgetoetst moet worden’ (Elly Van Eeghem, uit tentoonstelling ‘A Glimpse of where we’re going’ in het STAM).

Het is dus een soort kompas dat aangeeft waar we met de stad naartoe willen, en dit als antwoord op een aantal uitdagingen waar steden voor staan.

 1. Slim verdichten betekent dat we op de juiste plaatsen onder meer nieuwe woningen, kantoren, scholen, crèches, assistentiewoningen voorzien. Dit vooral op knooppunten van openbaar vervoer en fietsnetwerken. Op andere plaatsen komt er dan weer meer ruimte voor groen en natuur.
 2. De verschillende functies verweven we in de stad. Wonen, werken, ontspanning, ontmoeting zijn dicht bij huis, zodat het aantal verplaatsingen vermindert. Diensten, kleine bedrijven, kantoren kunnen perfect in de stad.
 3. Dit is ook beter voor het klimaat. We streven naar een klimaatrobuuste stad. Water en groen spelen hierin een centrale rol. Een netwerk van waterlopen en groene verbindingen maakt de stad vlot bereikbaar. Minder verharding zorgt ervoor dat het hemelwater een uitweg vindt.
 4. We geven de fiets een centrale plaats in de stedelijke ontwikkeling (bicycle urbanism), naast de andere vervoersmiddelen. Een netwerk voor voetgangers en fietsers vormt de basis voor de stadsontwikkeling.
 5. De mens staat centraal in de structuurvisie. We gaan uit van de manier waarop de mensen de ruimte gebruiken. We bevorderen ontmoeting en initiatieven om ruimte te delen zoals co-housing, co-working en co-creatie.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 1 september 2017 tot en met 29 november 2017. Tijdens die periode kan iedereen officieel opmerkingen of bezwaren indienen. De Stad verwerkt de bezwaren en kan indien nodig het ontwerp nog aanpassen.

Hoe kunt u een opmerking of bezwaar indienen? Dat kan enkel op volgende drie manieren:

 1. Door een aangetekende brief te sturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 2. Door een mail te sturen aan gecoro@stad.gent.
 3. Door uw opmerking of bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Infomomenten

Tijdens vier infomomenten in september en oktober lichten we het ontwerp toe, telkens van 19u30 tot 21u30. Elk van de infomomenten begint met een algemene toelichting. Wat is Ruimte voor Gent? Wat is er veranderd in het ontwerp ten opzichte van de vorige fase, het voorontwerp? Hoe heeft uw input daar een rol in gespeeld? Wat zijn de strategische projecten waar we op inzetten in de toekomst?

Elke avond focust daarna op een ander thema, dat iets uitgebreider wordt toegelicht.

Een overzicht van de data, locaties en thema’s:

 • 13 september 2017, Zaal Ooievaar, Buurtwerk Brugse Poort-Malem, Kokerstraat 36, 9000 Gent, focus op verdichting in 20ste-eeuwse wijken
 • 2 oktober 2017, Gemeenteraadszaal Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, focus op verweven van functies
 • 11 oktober 2017, Zaal Den Boot, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent, focus op buitengebied
 • 16 oktober 2017, De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge, focus op strategische projecten

Programma:

 • 19u30: onthaal en verwelkoming
 • 19u40: inleiding door Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
 • 19u50: presentatie van het ontwerp van de structuurvisie door Simon Verledens, ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • 21 uur: mogelijkheid tot vragen
 • 21u30: einde

U bent van harte welkom. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

Meer info

U kunt het ontwerp hier volledig nalezen.

Een samenvattende tekst vindt u ook op de pagina ‘Ruimte voor Gent?’.

Een filmpje van twee minuten verbeeldt de belangrijkste krachtlijnen.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, van 1 september 2017 tot en met 29 november 2017, kunt u het ontwerp inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Foto Layla Aerts